ERA bisnesfilosofia

Esko Reinonpoika Alanko on niitä harvinaisia suomalaisia liike-elämän vaikuttajia, joita voi hyvällä syyllä pitää "henkilövetoisen brandinrakennuksen" todellisena pioneerina. Hän on edelleen tunnettu Mr. MicroMediana niin Suomessa kuin maailmallakin. ERA:n henkilökohtainen kontaktipinta on maineensa veroinen käsittäen mitä erilaisimpia yritystoiminnan toimialoja, kokoluokkia, kulttuuria, politiikkaa, mediaa jne.

Eräs ERA:n mieliajatuksista onkin: "Asiakasrajapinta on strateginen kenttäni." Hyvän toimitusjohtajan on johdettava taistelua edestä, hänen on tavattava maksava asiakas. "Asiakasrajapinnasta huolehtiminen on tuhannen kertaa tärkeämpi asia kuin johtoryhmän seminaari Vierumäellä", kuuluu Esko Reinonpojan kärjistys. Työnantajana ERA on vakuuttunut yhdestä asiasta: on parempi palkata asennetta (attitude) kuin pelkkää osaamista (skills). Molemmat ovat tärkeitä menestykselle, mutta jälkimmäistä voi aina opettaa, kun taas edellinen on myötäsyntyinen ominaisuus.

Vuosien ajan ja mitä erilaisimmissa yhteyksissä ERA on peräänkuuluttanut henkisiä arvoja ja estetiikkaa suomalaiseen yrityselämään. Asioita on pakko tehdä myös tunteella, intuitiivisesti ja intohimolla (engl. passion, suom. kiima). Pelkkä tuotannon hallinta teknologiaan luottaen ei luo maailmanluokan brandeja, joita jokainen haluaisi ostaa. Tuotannon, myynnin ja markkinoinnin on kohdattava toisensa. Lupauksien ja lunastuksien on vastattava toisiaan.

ERA:n bisnesfilosofiassa tunnejohtajuudella ja "sydämellä tekemisellä" on aivan oma, erityinen sijansa. Myönteisyyden ja välittämisen puolesta hän on puhunut lukemattomat kerrat. Toinen rakas aihe on "luova hulluus" ja impulsiivinen asioihin heittäytyminen. "Olen itse tehnyt aina päinvastoin kuin oppikirjoissa on opetettu", hän väittää itse. Estetiikan taju ja sen arvostaminen ovat ERA:n ajatusmaailmassa hyvin korkealla. Hänen mielestään jokaisen liikkeenjohtajan pitäisi oppia taiteilijoilta asialle omistautumista, itsensä psyykkaamista ja oman egon valjastamista yrityksen käyttövoimaksi. Nämä aiheet ERA on koonnut ajattelussaan käsitteen "Kapital Spiritual" alle.

ERA:n mielestä erityisesti asiantuntijaorganisaation johtajan on pakko siirtää painopiste pääomasta ihmisiin. Vanhanaikaisesta auktoriteetista ja muodollisuuksista on luovuttava ja siirryttävä reagoiviin, epämuodollisiin ja itseohjautuviin organisaatioihin. Edelleen ERA on aina korostanut myyntityön ja myyjän arvostamisen merkitystä: "Myyjä on taiteilija vailla vertaa!" Vasta myyjä saa kaupan aikaiseksi. Todellinen myyminen on pitkäjänteistä kumppanuuksien rakentamista. Tässäkin ERA korostaa maanpinnalla olemisen kykyä ja maalaisjärjen arvoa turhanaikaisen viisastelun sijasta. "Hyvä reppuri on aina tuntenut myyjänvainullaan kohderyhmänsä psykograafit", Esko Reinonpoika väittää.

 

ERA Taustat
ERA Uutisia
ERA Esiintyy
ERA Bisnesfilosofia
ERA Ota yhteys!
ERA Linkit
ERA Diggaa